Zgorzelec

Wybierz miasto
© autorzy OpenStreetMap
Najedź na strefę parkingową, aby dowiedzieć się o niej więcej
Legenda:
  • Strefa płatnego parkowania

Informacje ogólne

  • CITY PARKING GROUP S.A. prowadzi obsługę i serwis Strefy Płatnego Parkowania w mieście Zgorzelec.

     

    OBSZAR :
    ul. Dąbrowskiego, ul. Emilii  Plater,ul. Langiewicza, ul. Sienkiewicza, ul. Kościuszki, ul. Piłsudskiego, ul. Wolności, ul. Partyzantów, ul. Staszica, ul. Konarskiego, ul. Warszawska, ul. Daszyńskiego.

     

Godziny działania stref

Godziny działania SPP:
Poniedziałek – piątek w godz. 08:00 – 17:00

 

W obrębie Strefy znajduje się 648 miejsc postojowych.

 

Parkometry typu: SIEMENS SICURO 6, w ilości 34 sztuki.

Dane kontaktowe

Biuro Obsługi Klienta Strefy Płatnego Parkowania
ul. Daszyńskiego 70/1B
59-900 Zgorzelec

Czynne: od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 17:00

Tel./fax: (75) 771-59-14
e-mail: bsppzgorzelec@citypg.pl

Kierownik SPP – Olga Ilnicka, tel. 605 851 514

Stawki opłat

Wykupienie biletu z parkometru oraz przez aplikację CityParkApp:
- za 30 minut parkowania – 0,50 zł
- za pierwszą godzinę – 2,00 zł,
- za drugą godzinę - 2,40 zł,
- za trzecią godzinę - 2,80 zł,
- za czwartą i każdą kolejną godzinę parkowania – 2,00 zł.


Wykupienie abonamentu:
abonament miesięczny typu „M” – 15,00 zł,
abonament miesięczny typu „ P” – 15,00 zł,
abonament miesięczny typu „O” – 100 zł.


Wniesienie opłaty zryczałtowanej ( koperty):
opłata miesięczna zryczałtowana za parkowanie na wydzielonym stanowisku postojowym zastrzeżonym (kopercie) na prawach wyłączności – 700,00 zł.


Zerowa stawka opłat dla następujących użytkowników:
- osób niepełnosprawnych z dysfunkcją kończyn, kierujących pojazdami samochodowymi oraz kierowców przewożących osobę niepełnosprawną z dysfunkcją kończyn, parkujących  z dysfunkcją  na zastrzeżonych stanowiskach postojowych oznakowanych znakiem D-18a z tabliczką T-29 informującą o miejscach dla pojazdów przewożących lub kierowanych przez osoby niepełnosprawne mające trudności w poruszaniu się oraz znakiem P-24 „miejsce dla osoby niepełnosprawnej”;
- kierujących, podczas wykonywania obowiązków służbowych, pojazdami służbowymi Urzędu Miasta wyposażonymi w identyfikatory wydane przez Zarządcę Drogi;
- dla kierujących oznakowanymi pojazdami służb komunalnych (pogotowia gazowego, energetycznego, ciepłowniczego, wodno-kanalizacyjnego, teletechnicznego) podczas usuwania skutków awarii;
- kierujących pojazdami TAXI na wyznaczonych miejscach postojowych, oznaczonych znakami D-19 postój taksówek, D-20 koniec postoju taksówek.

Dodatkowe opłaty

Opłata dodatkowa:
- za parkowanie w strefie płatnego pakowania bez uiszczenia opłaty parkingowej lub przekroczenie czasu opłaconego parkowania pobiera się opłatę dodatkową w wysokości – 50,00 zł.

Dane zarządzającego strefą

Gmina Miejska Zgorzelec
Domańskiego 7
59-900 Zgorzelec


tel: 75-775-99-26


zgorzelec.eu