Legnica

Wybierz miasto
© autorzy OpenStreetMap
Najedź na strefę parkingową, aby dowiedzieć się o niej więcej
Legenda:
 • Strefa płatnego parkowania
 • Strefa płatnego parkowania

Informacje ogólne

 • City Parking Group S.A. prowadzi obsługę Strefy Płatnego Parkowania dla UM Legnica.

   

  I Strefa (obszar)  -  ul. Bankowa (odcinek od ul. Wjazdowej do ul. F. Skarbka), Plac Słowiański, Plac Katedralny, ul. św. Piotra, ul. Młynarska (odcinek od ul. Witelona do ul. św. Piotra),   ul. I. Paderewskiego (odcinek od ul. Partyzantów do ul. Środkowej), Plac Klasztorny,  ul. Skarbowa (odcinek od kładki dla pieszych do Pl. Klasztornego), ul. Parkowa, ul. Złotoryjska (odcinek od ul. Gwarnej do przejścia podziemnego), ul. Chojnowska (odcinek od ul. Gwarnej do Rynku; z systemem zajętości miejsc parkingowych), Plac Bohaterów Getta, ul. Partyzantów, ul. M.Skłodowskiej-Curie (odcinek od ul. Nowej do ul. Piastowskiej), ul. Murarska, ul. Rycerska (odcinek od ul Murarskiej do ul. Piastowskiej), ul. B. Bilsego, ul. Grodzka, ul. Ojców Zbigniewa i Michała, ul. Senatorska, (odcinek od Ojców Zbigniewa i Michała do ul. Murarskiej), ul. Środkowa, ul. Gen. H.Dąbrowskiego, pl. Zamkowy, Brama Głogowska.

   

  II Strefa (obszar) - ul. Skarbowa (odcinek o od ul. Dworcowej do kładki dla pieszych), ul. Górnicza (odcinek od ul. Galaktycznej do ul. Orbitalnej), ul. Piastowska (odcinek od ul. Bramy Głogowskiej do zjazdu   na posesję przy ul. Piastowskiej nr 72 oraz odcinek od ul. M. Skłodowskiej-Curie do zjazdu z parkingu przy ul. Piastowskiej 66), ul. Dworcowej,  ul. Gen. Wł. Andersa (odcinek od ul. Wojska Polskiego do ul. St. Okrzei), ul. St.Okrzei (od ul. Gen. Wł. Andersa do ul. M. Rataja), ul. T. Kościuszki (odcinek od ul. M. Rataja do ul. Muzealnej), ul. Wojska Polskiego (odcinek od ul. Jana Pawła II do ul. Gen Wł. Andersa), ul. Szkolna, ul. Grabskiego (na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Poselskiej).

Godziny działania stref

Godziny działania SPP:

Poniedziałek – piątek:  09.00 - 17.00

 

Parkomaty 51 szt. (Parkeon), z opcją wnoszenia opłat kartami płatniczymi.


Parkomaty są własnością: City Parking Group S.A.

Strefa posiada 1040 miejsc parkingowych w tym: 44 dla osób niepełnosprawnych.

Dane kontaktowe

Kierownik SPP - Marek Gałęza,  tel. 505028683

e-mail:  bspplegnica@citypg.pl


Adres biura:

Pl. Słowiański 1,

59-220 Legnica

Tel. (76) 724-35-40

Biuro czynne: poniedziałek – piątek:  09.00 - 17.00

Stawki opłat

Stawki opłat:

I Strefa (obszar)  621  miejsc  parkingowych  w  tym:  32  miejsc parkingowych  dla niepełnosprawnych

 

Stawka opłat za parkowanie:

- za pierwsze rozpoczęte 30 min.: 1,00 zł

- za drugie rozpoczęte 30 min.: 1,00 zł

- za 1-ą rozpoczętą godzinę: 2,00 zł

- za 2-ą rozpoczętą godzinę: 2,40 zł

- za 3-ą rozpoczętą godzinę: 2,80 zł

- za 4-ą rozpoczętą i kolejne godziny: 2,00 zł

 

Stawka opłaty abonamentowej:

- za 1 miesiąc      - 90,00 zł

- za kwartał       - 250,00 zł       

- za pół roku      - 500,00 zł

- za rok                - 900,00 zł

 

Wniesienie opłaty zryczałtowanej (koperta)

- 700,00 zł za użytkowanie całodobowe

- 500,00 zł za parkowanie w dniach użytkowania w godz. od 9:00 do 17:00

 

II Strefa (obszar) 419 miejsc parkingowych  w tym: 12 miejsc dla osób niepełnosprawnych

 

Stawka opłat za parkowanie:

- za pierwsze rozpoczęte 30 min.: 0,50 zł

- za 1-ą rozpoczętą godzinę: 1,00 zł

- za 2-ą rozpoczętą godzinę: 1,20 zł

- za 3-ą rozpoczętą godzinę: 1,40 zł

- za 4-ą rozpoczętą i kolejne godziny: 1,00 zł

 

Stawka opłaty abonamentowej:

- za 1 miesiąc      - 50,00 zł

- za kwartał      -  140,00 zł

- za pół roku     - 280,00 zł

- za rok               - 560,00 zł

 

Wniesienie opłaty zryczałtowanej (koperta)

- 500,00 zł za użytkowanie całodobowe

- 380,00 zł za parkowanie w dniach użytkowania w godz. od 9:00 do 17:00

 

Stawka zerowa:

-    osoby niepełnosprawnej o obniżonej sprawności ruchowej posiadającej pojazd zaopatrzony w kartę parkingową oraz kierującego pojazdem przewożącego osobę o obniżonej sprawności ruchowej, 

-    taksówki na wyznaczonych dla nich miejscach dla postoju pomiędzy znakami pionowymi  D-19 Postój taxi i D-20 Koniec postoju taxi,

-    podmiotów świadczących usługi opiekuńczo-lecznicze wykonywane w miejscach przebywania pacjentów posiadających oznakowane pojazdy,

-    pogotowia energetycznego, wodno-kanalizacyjnego, gazowego i ciepłowniczego, straży miejskiej oraz służb miejskich podczas wykonywania obowiązków służbowych oznakowanymi zewnętrznie pojazdami, wysyłającymi sygnały świetlne w postaci żółtych świateł błyskowych (wyposażony w sygnalizator świetlny tzw. kogut) posiadających zezwolenia Zarządu Dróg Miejskich w Legnicy

Dodatkowe opłaty

Opłata dodatkowa:


20,00 zł - jeśli zapłata opłaty dodatkowej nastąpi w dniu wystawienia wezwania do zapłaty, bądź najpóźniej do godz. 14:00 dnia następnego z tym, że za datę wpłaty uznaje się dzień wpływu należności na rachunek bankowy,

30,00 zł - jeśli zapłata opłaty dodatkowej nastąpi w terminie 7 dni kalendarzowych liczonych od dnia następnego po dniu wystawienia wezwania z tym, że za datę wpłaty uznaje się dzień wpływu należności na rachunek bankowy, 

50,00 zł - jeśli zapłata opłaty dodatkowej nastąpi po terminie 7 dni kalendarzowych liczonych od dnia następnego po dniu wystawienia wezwania.

Dane zarządzającego strefą

Zarząd Dróg Miejskich

ul. Wojska Polskiego 10

59-220 Legnica

tel. (76) 756 46 00 oraz  (76) 852 34 83

 

email: zdm@zdm.legnica.eu

 

http://zdm.legnica.eu/