Wąbrzeźno

Wybierz miasto
© autorzy OpenStreetMap
Najedź na strefę parkingową, aby dowiedzieć się o niej więcej
Legenda:
 • Strefa płatnego parkowania

Informacje ogólne

 • Kompleksową obsługę SPP prowadzi firma City Parking Group S.A. z Grudziądza.

   

  Ulice, na których pobierana jest opłata za postój w Strefie Płatnego Parkowania:

  - ul. 1 Maja (od ul. Dąbrowskiego do ul. Mickiewicza oraz od Placu Jana Pawła II do ul. Mestwina),
  - ul. Żołnierza Polskiego (od ul. Mestwina do ul. Pułaskiego),
  - ul. Kościuszki (od Placu Jana Pawła II do ul. Mestwina)   ,
  - Plac Jana Pawła II,
  - ul. Ojca Bernarda (plac parkingowy),
  - ul. Poniatowskiego (od nr 12 do ul. Mestwina),
  - ul. Partyzanta (od ul. Mestwina do ul. Żeromskiego),
  - ul. Królowej Jadwigi.

Godziny działania stref

Od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 18:00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

 

SPP obejmuje 177 miejsc postojowych

Bilety można zakupić w 11 parkomatach oraz za pomocą telefonów komórkowych.

Dane kontaktowe

Adres biura SPP: 

ul. Poniatowskiego 10

Tel. 661 575 796   p. Joanna Sobiesierska

e-mail: bsppwabrzezno@citypg.pl

Stawki opłat

Za pierwsze pół godz. parkowania – 1,00 zł

Za pierwszą godzinę – 2,00 zł

Za dwie godziny – 4,40 zł

Za trzy godziny – 7,20 zł

Czwarta i następne godziny –  + 2 zł

 

Opłata za całodniowy postój wynosi 15 zł.

 

Abonamenty miesięczne: typu „M” i typu „O”

Abonament typu „M” –  100,00 zł – dla mieszkańców strefy na określony samochód

Abonament typu „O” – 150,00 zł – dla wszystkich, ale na wskazany pojazd.

Dodatkowe opłaty

Za nieuiszczenie opłaty za parkowanie lub przekroczenie czasu parkowania będą pobierane dodatkowe opłaty w wysokości 50,00 zł

 

UWAGA. Jeżeli opłatę dodatkową wpłacimy najpóźniej do dnia następnego po dniu, w którym nie opłaciliśmy parkingu lub przekroczyliśmy czas – opłata z 50,00 zł spadnie do 20,00 zł.

 

 

Opłata dodatkowa podlega anulowaniu (w terminie 7 dni) w biurze SPP w przypadku:
- okazania biletu parkingowego wykupionego w czasie nie przekraczającym 5 minut od godziny wystawienia zawiadomienia,
- okazania ważnego abonamentu parkingowego,
- pojazdów objętych zerwą stawką opłaty, która obejmuje:
•    Kierujących, podczas wykonywania obowiązków służbowych, pojazdami służbowymi Urzędu Miasta Wąbrzeźno wyposażonymi w identyfikatory wydawane przez Zarządcę Drogi,
•    Kierujących oznakowanymi pojazdami służb komunalnych podczas usuwania skutków awarii,
•    Kierujących oznakowanymi pojazdami Policji, Inspekcji Transportu Drogowego, ABW, Agencji Wywiadu Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Pogotowia Ratunkowego, Służby Więziennej, Służby Celnej, Zarządu Dróg, Sił Zbrojnych RP;
•    Kierujących pojazdami przez przedstawicieli państw obcych oznaczonymi symbolem CD lub CC,
•    Kierujących oznakowanymi pojazdami Straży Miejskiej w Wąbrzeźnie,
•    Kierujących pojazdami zaopatrzenia, posiadających wyraźne oznakowanie ‘’Zaopatrzenie” (tylko do 15 min. postoju).

W przypadku przekroczenia opłaconego czasu parkowania i przybyciu do biura SPP w dniu wystawienia zawiadomienia, kierowca uiszcza opłatę liczoną od momentu utraty ważności biletu parkingowego do momentu zgłoszenia się w biurze SPP.  

Dane zarządzającego strefą

Urząd Miasta Wąbrzeźno
Ul. Wolności 18
87-200 Wąbrzeźno

Tel. (56) 688-45-00
Fax. (56) 688-27-48

 

e-mail: sekretariat@wabrzezno.com

 

 www.wabrzezno.com