Rzeszów

Wybierz miasto
© autorzy OpenStreetMap
Najedź na strefę parkingową, aby dowiedzieć się o niej więcej

Godziny działania stref

Opłata w Strefie Płatnego Parkowania jest pobierana w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00. W weekendy i święta postój jest bezpłatny.

Obsługa klienta

Centrum Obsługi Strefy Płatnego Parkowania
35-010 Rzeszów, ul. ks. J. Jałowego 23A
tel. 017 748 25 90
Godziny pracy:
Pn - Pt
7.30 - 17.00

Stawki opłat

Podstrefa I, III

  • Pierwsza godzina – 2,50 zł
  • Druga godzina – 3,00 zł
  • Trzecia godzina – 3,60 zł
  • Czwarta i każda kolejna godzina – 2,50 zł


Podstrefa II, IV

  • Piewsza i każda następna godzina - 2,00 zł

Opłata dodatkowa

Za nieuiszczenie opłaty za postój pobiera się opłatę dodatkową w wysokości:
1) 30,00 zł, jeżeli opłata dodatkowa zostanie uiszczona w dniu sporządzenia wezwania o nieopłaconym postoju;
2) 40,00 zł, jeżeli opłata dodatkowa zostanie wniesiona po terminie określonym w pkt 1), ale nie później niż do 7
dni od dnia powstania obowiązku uiszczenia opłaty za postój;
3) 50,00 zł, jeżeli opłata dodatkowa zostanie wniesiona po terminie określonym w pkt 2).
Opłatę dodatkową należy uiścić nie później niż w terminie 14 dni od dnia wystawienia Wezwania.

 

Opłatę dodatkową można uiścić:
1. W dowolnym parkomacie.
2. Przelewem na rachunek bankowy Miejskiej Administracji Targowisk i Parkingów:
33 1020 4391 0000 6802 0154 0103
W tytule wpłaty należy umieścić numer wezwania oraz numer rejestracyjny pojazdu.
3. W kasie Centrum Obsługi Strefy Płatnego Parkowania.