Siedlce

Wybierz miasto
© autorzy OpenStreetMap
Najedź na strefę parkingową, aby dowiedzieć się o niej więcej
Legenda:
 • Strefa płatnego parkowania

Informacje ogólne

 • City Parking Group S.A. obsługuje Strefę Płatnego Parkowania w Siedlcach.

   

  Ulice, na których pobierana jest opłata za postój w Strefie Płatnego Parkowania:

   

  ul. K. Pułaskiego - parzysta strona ulicy na odcinku od ul. J. Kochanowskiego do Skweru Niepodległości,

  ul. J. Piłsudskiego - nieparzysta strona ulicy na odcinku od Skweru Niepodległości do ul. J. Kochanowskiego,

  ul. J. Kochanowskiego - nieparzysta strona ulicy na odcinku od ul. J. Piłsudskiego do ul. K. Pułaskiego, 

  pl. Zdanowskiego.

Godziny działania stref

Godziny działania SPP:

Poniedziałek – piątek: 09:00 – 16:00.

Dane kontaktowe

Biuro SPP Siedlce (budynek Urzędu Miasta Siedlce)

ul. Piłsudskiego 45
tel. (25) 794 39 22

e-mail: biurospp@um.siedlce.pl

Stawki opłat

Pierwsze pół godziny - 1,00 zł
Pierwsza godzina - 2,00 zł
Druga godzina - 2,40 zł
Trzecia godzina - 2,80 zł
Każda następna godzina - 2,00 zł


Szczegółowe informacje o opłatach

Dodatkowe opłaty

W Strefie Płatnego Parkowania w Siedlcach obowiązują opłaty określone uchwałą Nr XXI/419/2012 Rady Miasta Siedlce z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Siedlce oraz wysokości stawek opłat za parkowanie i opłaty dodatkowej oraz sposobu ich pobierania oraz wprowadzenia opłaty abonamentowej (z późn. zm.).

 

W przypadku stwierdzenia braku opłaty za parkowanie, kontrolerzy wystawiają zawiadomienie o obowiązku wniesienia opłaty dodatkowej i umieszczają je za wycieraczką pojazdu. Zawiadomienie jest ewidencjonowane w bazie danych i uzupełnione o dokumentację fotograficzną. Wystawienie zawiadomienia jest dla kierowcy informacją o obowiązku uiszczenia opłaty dodatkowej.
Opłatę należy uiścić w terminie 14 dni od daty wystawienia zawiadomienia w kasie Urzędu Miasta Siedlce w Biurze Obsługi Interesanta (Skwer Niepodległości 2, wt.- pt. godz 7:45-15:00, w pon. 7:45-17:30) lub przelewem na konto bankowe nr PL 82 1050 1953 1000 0023 6703 5181 z podaniem numeru zawiadomienia i nr rejestracyjnego pojazdu.
W przypadku wniesienia opłaty dodatkowej do godz. 15:00 następnego dnia funkcjonowania Strefy Płatnego Parkowania po dniu stwierdzenia nie uiszczenia opłaty za parkowanie lub przekroczenia czasu opłaconego parkowania w SPP, ulega ona pomniejszeniu do 30,00 zł.

 

Zniszczenie, zagubienie zawiadomienia nie zwalnia z obowiązku jej uiszczenia. W przypadku, kiedy nie została wniesiona opłata za parkowanie, natychmiast i automatycznie powstaje obowiązek wniesienia opłaty dodatkowej. Nie uiszczona w terminie opłata dodatkowa dochodzona będzie w trybie postępowania egzekucyjnego w administracji.

Dane zarządzającego strefą

Prezydent Miasta Siedlce
Skwer Niepodległości 2
08-110 Siedlce

 

www.siedlce.pl