Łódź

Wybierz miasto
© autorzy OpenStreetMap
Najedź na strefę parkingową, aby dowiedzieć się o niej więcej

Informacje ogólne

  • City Parking Group S.A. prowadzi obsługę Strefy Płatnego Parkowania dla UM Łódź.

Godziny działania stref

Poniedziałek – piątek w godz. 8:00-18:00.

 

Parkometry: 432 szt. (Parkeon)

Strefa posiada 7074 miejsca postojowe.

Dane kontaktowe

Biuro Obsługi Klienta Strefy
Płatnego Parkowania
ul. Piotrkowska 125
90-430 Łódź


Czynne: poniedziałek – piątek
w godzinach od 8:00 do 18:00
tel.: (42) 632 06 72

Stawki opłat

Podstrefa A i C:

- za pierwsze 1/2 godziny: 2,00 zł,

- za pierwszą godzinę: 4,00 zł,

- za drugą godzinę: 4,50 zł,

- za trzecią godzinę: 5,00 zł,

- za czwartą i kolejną godzinę: 4,00 zł.


Podstrefa B:

- za pierwsze 1/2 godziny: 1,50 zł,

- za pierwszą godzinę: 3,00 zł,

- za drugą godzinę: 3,50 zł,

- za trzecią godzinę: 4,00 zł,

- za czwartą i kolejną godzinę: 3,00 zł.

 

Opłaty za poszczególne godziny postoju sumują się, np. opłata za 3 godziny postoju w Podstrefie A wynosi 13,50 zł (tzn. 4,00 zł + 4,50 zł + 5,00 zł).


Parkomat nie wydaje reszty – wrzuconą sumę pieniędzy przelicza na opłatę za postój.

 

Po wykupieniu biletu w parkomacie należy umieścić bilet w widocznym miejscu za przednią szybą samochodu, tak aby cała zawarta na nim treść była widoczna z zewnątrz dla osoby kontrolującej czas parkowania. 

 

Bilety wykupione na Podstrefę A i C ważne są w całej Strefie Płatnego Parkowania.

Bilety wykupione na Podstrefę B ważne są wyłącznie w Podstrefie B.


Abonamenty ogólnodostępne - warianty:

- roczny na Podstrefę A i C:     2 500 zł
- roczny na Podstrefę B:     1 500 zł

- kwartalny na Podstrefę A i C:     750 zł

- kwartalny na Podstrefę B:     500 zł

Potwierdzeniem wniesienia opłaty za niestrzeżone parkowanie pojazdu w Strefie Płatnego Parkowania jest abonament parkingowy lub ważny bilet parkingowy wykupiony w parkomacie.

 

Abonamenty ogólnodostępne na Podstrefę A i C ważne są w całej Strefie Płatnego Parkowania.

Abonamenty ogólnodostępne na Podstrefę B ważne są wyłącznie w Podstrefie B.

 

 

Akty prawne regulujące zasady obowiązujące w Strefie Płatnego Parkowania w Łodzi: Uchwała nr XLI/1273/21 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 14 kwietnia 2021r.

Dodatkowe opłaty

Za brak opłaty za postój na terenie Strefy Płatnego Parkowania otrzymuje się RAPORT Z KONTROLI. 

 

W przypadku braku tej opłaty należy uiścić opłatę dodatkową w wysokości 200 zł.
 

Kontroler nie jest upoważniony do pobierania opłaty dodatkowej.

 

Powyższą opłatę dodatkową należy uiścić na jeden z poniższych sposobów:
- dokonując przelewu na konto wskazane w raporcie,
- w parkomacie wprowadzając kod podany w raporcie

 

Nieuregulowane opłaty dodatkowe podlegają przymusowemu ściągnięciu w trybie określonym w przepisach o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

 

Podstawa prawna: art. 13f ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. 2018, poz. 2068 ze zm.) oraz uchwała Nr XLI/1273/21 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 14.04.2021r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Łodzi oraz opłat za parkowanie w tej strefie i sposobu ich pobierania.

 

Pismo o wyjaśnienie powstania z mocy obowiązku uiszczenia ww. opłaty dodatkowej można wnieść w terminie 30 dni od daty kontroli na adres:
Zarząd Dróg i Transportu, ul. Piotrkowska 173, 90-447 Łódź, zdit@zdit.uml.lodz.pl lub osobiście: w kancelarii przy ul. Piotrkowskiej 175 czynnej w: pn., śr.-pt. w godz. 7:30-15:30, wt. w godz. 9:00-17:00 bądź za pośrednictwem firmy: City Parking Group S.A., o/Łódź, ul. Piotrkowska 125, 90-430 Łódź, BOK czynne pn.-pt. w godz. 8:00-18:00.

 

W przypadku sprzedaży/najmu pojazdu, do pisma należy dołączyć kopię umowy lub faktury sprzedaży.

 

Dane zarządzającego strefą

ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU
ul. Piotrkowska 173
90-447 Łódź

 

Sekretariat

tel.: (42) 638 49 11

oraz (42) 638 49 59
fax: (42) 638 49 58

e-mai: zdit@zdit.uml.lodz.pl

 

Kancelaria (przyjmowanie korespondencji, udzielanie informacji z tym związanych):  (42) 638 49 91

 

 

Więcej informacji o SPP ŁÓDŹ  (obszar, stawki, regulamin, abonamenty) można znaleźć na dedykowanych stronach internetowych:

lodz.spp24.pl

zdit.uml.lodz.pl