Łódź

Wybierz miasto
© autorzy OpenStreetMap
Najedź na strefę parkingową, aby dowiedzieć się o niej więcej
Legenda:
  • Strefa płatnego parkowania
  • Strefa płatnego parkowania

Informacje ogólne

  • City Parking Group S.A. prowadzi obsługę Strefy Płatnego Parkowania dla UM Łódź.

Godziny działania stref

Poniedziałek – piątek w godz. 8:00-18:00.

 

Parkometry:  299 szt. ( Parkeon)

Strefa posiada 4100 miejsc postojowych.

Dane kontaktowe

Biuro Obsługi Klienta Strefy
Płatnego Parkowania
ul. Piotrkowska 125
90-430 Łódź


Czynne: poniedziałek – piątek
w godzinach od 8:00 do 18:00
tel.: (42) 632 06 72

Stawki opłat

Podstrefa A:

- za pierwsze 1/2 godziny: 1,50 zł,

- za pierwszą godzinę: 3,00 zł,

- za drugą godzinę: 3,50 zł,

- za trzecią godzinę: 4,00 zł,

- za czwartą i kolejną godzinę: 3,00 zł.


Podstrefa B:

- za pierwsze 1/2 godziny: 1,00 zł,

- za pierwszą godzinę: 2,50 zł,

- za drugą godzinę: 3,00 zł,

- za trzecią godzinę: 3,50 zł,

- za czwartą i kolejną godzinę: 2,50 zł.

 

Opłaty za poszczególne godziny postoju sumują się, np. opłata za 3 godziny postoju w Podstrefie A wynosi 10,50 zł (tzn. 3,00 zł + 3,50 zł + 4,00 zł).


Parkomat nie wydaje reszty – wrzuconą sumę pieniędzy przelicza na opłatę za postój.


Po wykupieniu biletu w parkomacie należy umieścić bilet w widocznym miejscu ZA PRZEDNIĄ szybą samochodu tak aby bilet był widoczny dla osoby kontrolującej czas parkowania.


Abonamenty - warianty:

- roczny na Podstrefę A:     2 500 zł
- roczny na Podstrefę B:     1 500 zł

 

Potwierdzeniem wniesienia opłaty za niestrzeżone parkowanie pojazdu w Strefie Płatnego Parkowania jest abonament parkingowy lub ważny bilet parkingowy wykupiony w parkomacie.

 

Abonamenty na Podstrefę A ważne są w całej Strefie Płatnego Parkowania.

Abonamenty na Podstrefę B ważne są wyłącznie w Podstrefie B.

 

Abonament zachowuje ważność w okresie jednego roku.

 

Więcej informacji w Regulaminie i Uchwale SPP

Dodatkowe opłaty

Za brak opłaty w czasie parkowania na terenie Strefy Płatnego Parkowania otrzymuje się WEZWANIE DO STAWIENNICTWA CELEM PRZEDSTAWIENIA DOWODU UISZCZENIA OPŁATY Z TYTUŁU PARKOWANIA W STREFIE PŁATNEGO PARKOWANIA.

W przypadku braku tego dowodu należy uiścić opłatę dodatkową w wysokości 50,00 zł.


Kontroler nie anuluje wezwania wniesienia opłaty dodatkowej. Kontroler nie jest upoważniony do pobierania opłaty dodatkowej.


Opłatę dodatkową należy wnieść w terminie 28 dni od daty wystawienia wezwania (z podaniem w tytule wpłaty co najmniej numeru wezwania i nr rejestracyjnego pojazdu) na konto podane na wezwaniu, lub w kasie Zarządu Dróg i Transportu, w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 175, czynnej:

- w poniedziałki oraz od środy do piątku od godz. 8:00 do 15:00,

- we wtorki od godz. 9:00 do 17:00.


W przypadku wniesienia opłaty dodatkowej w ciągu 7 dni od daty wystawienia wezwania, jej wysokość obniża się do 40,00 zł.

W przypadku wniesienia opłaty dodatkowej w ciągu 7 dni od daty wystawienia wezwania, nałożonej w razie przekroczenia limitu czasu na wykupionym bilecie do 30 min., jej wysokość obniża się do 20,00 zł.


Opłata dodatkowa, nieuiszczona w terminie 28 dni od daty wystawienia wezwania, podlega przymusowemu ściągnięciu w trybie określonym w przepisach o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Podstawa prawna: art. 13f ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 poz. 460.) oraz uchwała Nr XXI/478/15 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Łodzi oraz opłat za parkowanie w tej strefie i sposobu ich pobierania (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2016 r. poz. 173).

 

Reklamacje dotyczące nałożonej opłaty dodatkowej można wnieść na piśmie w terminie 7 dni od daty wystawienia do Zarządu Dróg i Transportu albo za pośrednictwem firmy City Parking Group S.A. 90-430 Łódź, ul. Piotrkowska 125.

Dane zarządzającego strefą

ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU
ul. Piotrkowska 173
90-447 Łódź

 

Sekretariat

tel.: (42) 638 49 11

oraz (42) 638 49 59
fax: (42) 638 49 58

e-mai: zdit@zdit.uml.lodz.pl

 

Kancelaria (przyjmowanie korespondencji, udzielanie informacji z tym związanych):  (42) 638 49 91

 

 

Więcej informacji o SPP ŁÓDŹ  (obszar, stawki, regulamin, abonamenty) można znaleźć na dedykowanych stronach internetowych:

lodz.spp24.pl

zdit.uml.lodz.pl