Piotrków Tryb.

Wybierz miasto
© autorzy OpenStreetMap
Najedź na strefę parkingową, aby dowiedzieć się o niej więcej

Informacje ogólne

  • City Parking Group S.A. prowadzi obsługę Strefy Płatnego Parkowania w Piotrkowie Trybunalskim.

     

    Strefa płatnego parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Piotrkowie Trybunalskim obejmuje obszar następujących ulic:  Słowackiego (od Placu Kościuszki do Al. Armii Krajowej; po obydwu stronach); Staszica (od ul. Słowackiego do ul. Szkolnej; po obydwu stronach); POW (od ul. Słowackiego do ul. Wojska Polskiego; po obydwu stronach); Roweckiego-Grota (od. ul. POW do ul. Sienkiewicza; po obydwu stronach); Dąbrowskiego (od ul. Słowackiego do ul. Wojska Polskiego; po obydwu stronach); Sienkiewicza (od ul. Wojska Polskiego do ul. Narutowicza; po obydwu stronach); Plac Kościuszki; Plac Niepodległości; Toruńska (od ul. Wojska Polskiego do ul. Słowackiego; po obydwu stronach); Stronczyńskiego (od Placu Kościuszki do ul. Wojska Polskiego; po obydwu stronach); Al. 3 Maja (od Placu Kościuszki do Ronda Żołnierzy Wyklętych; po obydwu stronach);Narutowicza (od Placu Kościuszki do przejazdu kolejowego; po obydwu stronach); Szkolna (od Al. Armii Krajowej do ul. Owocowej; po obydwu stronach). 

Godziny działania strefy

Poniedziałek-piątek: 8:00-18:00

Dane kontaktowe

Biuro SPP 
ul. Słowackiego 20 I. piętro
97-300 Piotrków Trybunalski

 

tel. 721 629 333

Stawki opłat

Wykupienie biletu w parkomacie lub aplikacji CityParkApp:

- za pierwsze 10 minut postoju: 0,50 zł (dotyczy tylko opłat mobilnych – aplikacji CityParkApp)

- za pierwsze 20 minut postoju: 1,00 zł;
- za pierwsze 40 minut postoju: 2,00 zł;
- za pierwszą godzinę postoju: 3,00 zł;
- za drugą godzinę postoju: 3,20 zł;
- za trzecią godzinę postoju: 3,40 zł;
- za czwartą i każdą następną godzinę postoju: 3,00 zł.

 

Minimalna opłata wynosi: 0,50 zł.

 

Opłata abonamentowa, uprawniająca do postoju na obszarze całej strefy, w czasie obowiązywania opłat, na
30 kolejnych dni: 120,00 zł.

 

Opłata abonamentowa dla osób posiadających Piotrkowską Kartę Mieszkańca, będących właścicielami (współwłaścicielami) pojazdu, uprawniająca do postoju na obszarze całej strefy, w czasie obowiązywania opłat, na okres 30 kolejnych dni: 85,00 zł

 

Podstawa prawna: Uchwała nr X/160/19 z dnia 28 sierpnia 2019 r., Uchwała nr XXIV/350/20 z dnia 15 lipca 2020 r. oraz Uchwała nr XXXIII/451/21 z dnia 24 lutego 2021 r.

Dodatkowe opłaty

Za brak w pojeździe w czasie kontroli dokumentu potwierdzającego uiszczenie opłaty parkingowej, pobiera się opłatę dodatkową w wysokości 150,00 zł. W przypadku dokonania wpłaty opłaty dodatkowej w Biurze Strefy Płatnego Parkowania lub przelewem na rachunek bankowy ZDiUM w dniu jej wystawienia lub w następnym dniu roboczym, pobiera się opłate w wysokości 100,00 zł.

 

Za przekroczenie czasu opłaconego postoju pobiera się opłatę dodatkową w wysokości 30,00 zł.

 

Osoba, która otrzymała zawiadomienie o obowiązku uiszczenia opłaty dodatkowej, może zwrócić się o udzielenie wyjaśnień dotyczących powstania z mocy prawa obowiązku uiszczenia opłaty dodatkowej. Pismo wnosi się do Biura Strefy Płatnego Parkowania w terminie 14 dni od daty przeprowadzenia kontroli. Wniesienie pisma nie przerywa ani nie zawiesza terminów określonych na wniesienie opłaty.

Dane zarządzającego strefą

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta
ul. Kasztanowa 31
97-300 Piotrków Trybunalski
tel. Sekretariat (044) 733-92-53
fax: (044) 733-92-52  
email: sekretariat@zdium-piotrkow.pl


www.zdium-piotrkow.pl