Świecie

Wybierz miasto
© autorzy OpenStreetMap
Najedź na strefę parkingową, aby dowiedzieć się o niej więcej
Legenda:
  • Strefa płatnego parkowania

Informacje ogólne

  • City Parking Group S.A. prowadzi obsługę Strefy Płatnego Parkowania w Świeciu.

     

    Zakres strefy: Duży Rynek, ul. Klasztorna (od od ul. Mickiewicza do ul. Kopernika i od ul. Batorego do ul. Sądowej), ul. Kopernika (od ul. Klasztornej do ul. Mestwina i od ul.10-tego Lutego do ul. Księcia Grzymisława), ul. Batorego (od ul. Mestwina do ul. Klasztornej i od ul. 10-tego Lutego do ul. Księcia Grzymisława), ul. 10-tego Lutego (od ul. Sądowej do ul. Batorego i od ul. Kopernika do ul. Mickiewicza), ul. Mały Rynek, ul. Księcia Grzymisława (od ul. Sądowej do ul. Mickiewicza).

Godziny działania stref

Poniedziałek – piątek: 09.00 – 17.00

 

 

 

Parkomaty 14 szt. ( Siemens ).

Strefa posiada : 246 miejsc postojowych.

 

Kontrole za parkowanie sprawują  pracownicy CPG.

Dane kontaktowe

Adres Biura SPP:

Ul. Mickiewicza 18

Tel. (52) 332-91-67


Kierownik Oddziału - Maria Ejankowska

Stawki opłat

Wykupienie biletu w parkomacie lub płatność w aplikacji CityParkApp:

- parkowanie do pół godziny  -  1,00 zł,

- parkowanie za pierwszą godzinę  - 2,00 zł,

- parkowanie za drugą godzinę  - 2,20 zł,

- parkowanie za trzecią godzinę  - 2,50 zł,

- parkowanie za czwartą i każdą następną godzinę  - 2,00 zł.

 

Wykupienie abonamentu:

- abonament miesięczny dla mieszkańca zamieszkującego na stałe lub czasowo w SPP  - 10,00 zł,

- abonament miesięczny dla pozostałych  -  100,00 zł,

 

Wniesienie opłaty zryczałtowanej ( koperty):

- opłata miesięczna (całodobowa)  -  150,00 zł.

 

Zerowa stawka opłat dla następujących użytkowników:

- osób niepełnosprawnych parkujących na stanowiskach oznaczonych znakiem D – 18a ,,parking miejsce zastrzeżone” z tabliczką T – 24,oraz znakiem poziomym P – 24 ,,miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej”,

- oznakowane pojazdy: pogotowie gazowe, energetyczne, wodno – kanalizacyjne, Policja, Straż Miejska, ITD, ABW, Agencja Wywiadu, Straż Pożarna, Graniczna, Pogotowie Ratunkowe, Służby Więzienne, Celnej , Urzędu Miasta, Sił Zbrojnych oraz służb porządkowych w trakcie wykonywania prac,

- inwalidów wojennych,

- kierującymi pojazdami TAXI na wyznaczonych miejscach ( D – 19 ,,postój taksówek”  D – 20 ,,koniec postoju taksówek” ),

- kierującymi pojazdami przedstawicielstw państw obcych, oznaczonymi  symbolem CD lub CC.

Dodatkowe opłaty

Opłata dodatkowa:

- za nieuiszczenie opłaty za parkowanie w SPP pobiera się opłatę dodatkową w wysokości 50,00 zł.

 

W przypadku uiszczenia opłaty dodatkowej gotówką w Biurze Strefy Płatnego Parkowania lub przelewem w ciągu kolejnych 2 dni (od poniedziałku do piątku) po dniu stwierdzonego nieuiszczenia opłaty za parkowanie, ulega ona pomniejszeniu do wysokości 25,00 zł.

 

W przypadku przekroczenia opłaconego czasu parkowania i przybycia do biura SPP ustala się opłaty dodatkowe następująco:

 

- w dniu wystawienia wezwania: kwota stanowiąca wartość opłaty za przedłużone parkowanie, liczona w pełnych godzinach od momentu utraty ważności biletu parkingowego do godziny dokonania wpłaty w biurze SPP powiększona o 10,00 zł,

 

- w terminie kolejnych 5 dni po dniu wystawienia wezwania: kwota stanowiąca wartość opłaty za przedłużone parkowanie, liczona w pełnych godzinach od momentu utraty ważności biletu parkingowego do godziny 17.00 w dniu wystawienia, powiększona o 10,00 zł.

 

Opłata za przekroczony czas może być wnoszona przelewem i wynosi wtedy 25,00 zł.

Dane zarządzającego strefą

Urząd Miejski w Świeciu
ul. Wojska Polskiego 124
86-100 - Świecie
tel.: (52) 333 23 10

e-mail: urzad.miejski@swiecie.eu

 

www.swiecie.eu