Puck

Wybierz miasto
© autorzy OpenStreetMap
Najedź na strefę parkingową, aby dowiedzieć się o niej więcej
Legenda:
  • Strefa płatnego parkowania

Informacje ogólne

  • City Parking Group S.A. prowadzi obsługę Strefy Płatnego Parkowania na terenie miasta Puck i Parkingów Gminy Miasta Puck.

     

    Płatny postój obowiązuje na:


    1) Parkingach SPP na terenie miasta: Plac Obrońców Wybrzeża, ul. Wałowa, ul. Sambora (parking przed Biblioteką Publiczną), ul. 1-go Maja (od Al. Lipowej do ul. Sobieskiego), Al. Ceynowy, Al. Lipowa (parking przy Molo Spacerowym), ul. AWP (zatoki postojowe od ronda im. Macieja Płażyńskiego do ul. Wałowej), ul. E. Orzeszkowej (parking przy Starostwie Powiatowym), ul. E. Orzeszkowej (parking przy Parku);    


    2) Parkingach Gminy Miasta Puck: róg ul. 1-go Maja i Al. Lipowej (dz.193 obr. 2.4), Parking przy ul. 1-go Maja do Al. Kościuszki (za budynkiem Sądu Rejonowego Wydział Ksiąg Wieczystych na dz. 188, 189 190/2 obr. 2.1), Parking przy ul. 10-go Lutego (cz. Dz. Nr 1/45, 5/1, 7/2, 8/2, obr. 2.1). 

Godziny działania stref

Parkingi SPP na terenie miasta:

poniedziałek – piątek: 09.00 – 17.00
Bez sobót, niedziel i świąt.

 

Parkingi Gminy Miasta Puck:

poniedziałek – piątek: 09.00 – 17.00
soboty: 10.00 - 13.00
Bez niedziel i świąt.

Dane kontaktowe

Biuro Parkingów
ul. Przebendowskiego 23a
84-100 Puck


Czynne:
pon. – pt. w godz. 10.00 – 18.00
soboty w godz. 11.00 – 14.00

 

Kierownik SPP: Kamil Dombrowski, tel. 607 190 822

 

Stawki opłat

Za parkowanie pojazdów samochodowych na parkingach SPP Miasta Puck oraz na na parkingach Gminy Miasta Puck ustala się następujące stawki opłat:

- pół godziny: 1,00 zł
- pierwsza godzina: 2,00 zł
- dwie godziny: 4,00 zł
- trzy godziny: 6,00 zł
- czwarta i kolejna godzina: 2,00 zł
- opłata za całodniowy postój: 12,00 zł.

 

Ustala się zerową stawkę opłaty za parkowanie w strefie płatnego parkowania dla następujących użytkowników drogi:

 

a) kierujących oznakowanymi pojazdami służb komunalnych (pogotowia gazowego, energetycznego, ciepłowniczego, wodno-kanalizacyjnego) podczas usuwania skutków awarii;
b) kierujących oznakowanymi pojazdami Policji, Inspekcji Transportu Drogowego, ABW, Agencji Wywiadu, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, pogotowia ratunkowego, Służby Więziennej, Służby Celnej, Sił Zbrojnych RP;
c) kierujących pojazdami TAXI na wyznaczonych miejscach postojowych;
d) kierujących pojazdami przedstawicielstw państw obcych oznaczonymi symbolem CD lub CC;
e) kierujących oznakowanymi pojazdami Straży Miejskiej w Pucku;
f) kierujących, podczas wykonywania obowiązków służbowych, pojazdami służbowymi Urzędu Miasta Pucku wyposażonymi w identyfikatory wydawane przez Urząd Miasta Puck;
g) kierujących, podczas wykonywania prac na zlecenie Gminy Miasta Puck pojazdami służbowymi po uprzednim pobraniu identyfikatora terminowego w Urzędzie Miasta Puck.

Dodatkowe opłaty

Za nie uiszczenie opłaty za parkowanie, w tym za uiszczenie opłaty w zaniżonej wysokości lub
przekroczenie opłaconego czasu parkowania, pobiera się opłatę dodatkową (opłatę za bezumowne korzystanie - na parkingach Gmny Miasta Puck) w wysokości 50,00 zł, niezależnie od obowiązku uiszczenia opłaty za parkowanie.

Po stwierdzeniu nie uiszczenia należnej opłaty za parkowanie wystawione jest zawiadomienie o opłacie dodatkowej. Zawiadomienie umieszcza się w widocznym miejscu w przedniej części pojazdu.

 

Opłatę dodatkową (opłatę za bezumowne korzystanie) należy wnieść w terminie 7 dni od daty wystawienia zawiadomienia o ww. opłacie. Opłatę dodatkową (opłatę za bezumowne korzystanie) wnosi się w formie gotówki, przelewu lub wpłaty na konto Urzędu Miasta.


W przypadku wniesienia opłaty dodatkowej (opłaty za bezumowne korzystanie) w ciągu 2 dni od dnia wystawienia zawiadomienia o ww. opłacie opłata ulega pomniejszeniu do 30,00 zł i może być wpłacona wyłącznie w biurze strefy płatnego parkowania.

Dane zarzadzającego strefą i parkingami miejskimi

Urząd Miasta Puck
ul. 1-go maja 13
84-100 Puck

 

tel.: (58) 673 05 00

 

e-mail: sekretariat@miasto.puck.pl