Mława

Wybierz miasto
© autorzy OpenStreetMap
Najedź na strefę parkingową, aby dowiedzieć się o niej więcej

Informacje ogólne

 • Kompleksową obsługę SPP prowadzi firma City Parking Group S.A. z Grudziądza.

   

  - ul. Stary Rynek (po obu stronach wraz z parkingiem przy ratuszu),
  - ul. Spichrzowa (po stronie północnej na odcinku od ul. Długiej do wjazdu na terenie osiedla),
  - ul. Długa (po obu stronach na odcinkach od ul. Wyspiańskiego i Spichrzowej do końca zatoczek postojowych),
  - ul. 3-go Maja (po obu stronach),
  - ul. S. Żeromskiego (po stronie parku miejskiego oraz po stronie wschodniej na odcinku od ul. 3-go Maja do ul. Żwirki),
  - ul. Chrobrego (po obu stronach),
  - ul. Stanisława Wyspiańskiego (na odcinku po lewej stronie od ul. Żeromskiego do ul. H. Sienkiewicza),
  - ul. Reymonta (po obu stronach z wyłączeniem miejsc postojowych dla taksówek),
  - ul. Płocka na odcinku po obu stronach do skrzyżowania z ul. Szewską.

Godziny działania strefy

Od poniedziałku do piątku w godz. 10:00 – 18:00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Dane kontaktowe

Adres Biura SPP:
ul. Warszawska 1/8
06-500 Mława
tel.: (23) 654 55 09

 

Biuro czynne:

- poniedziałek w godz. 9:00-17:00,

- wtorek-piątek 8:00-16:00.


e-mail: bsppmlawa@citypg.pl

Stawki opłat

Stawki opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania:


1) za pierwsze pół godziny postoju - 0,50 zł,
2) za pierwszą godzinę postoju - 1,50 zł,
3) za drugą godzinę postoju - 1,80 zł,
4) za trzecią godzinę postoju - 2,00 zł,
5) za czwartą i każdą następną rozpoczętą godzinę postoju - 1,50 zł;


6) za kartę abonamentową parkingową miesięczną - 50,00 zł (z możliwością wykupienia wielokrotności karty na jednym blankiecie z pobraniem opłaty za jej wydanie jak za jeden abonament);


7) za parkowanie na wydzielonym stanowisku postojowym zastrzeżonym kopertą przez całą dobę:
- karta abonamentowa parkingowa półroczna, płatna comiesięcznie - 250,00 zł,
- karta abonamentowa parkingowa półroczna, płatna jednorazowo - 1200,00 zł,
- karta abonamentowa parkingowa roczna, płatna comiesięcznie - 200,00 zł,
- karta abonamentowa parkingowa roczna, płatna jednorazowo - 1800,00 zł;


8) za parkowanie pojazdów będących własnością osób zamieszkałych w obszarze SPP, parkujących na ulicy, przy której są zameldowani:
- karta abonamentowa parkingowa miesięczna - 5,00 zł,
- karta abonamentowa parkingowa roczna - 60,00 zł.

Dodatkowe opłaty

Opłata za wydanie karty abonamentowej parkingowej oraz karty abonamentowej specjalnej wynosi 5,00 zł.


Zerowa stawka opłat przysługuje dysponentom pojazdów oznaczonych symbolem osoby niepełnosprawnej wg  §3.1 Uchwały Nr XXIX/315/2008 RM Mława oraz instytucjom tam wymienionym.


Karty abonamentowe parkingowe i specjalne można nabyć w Biurze Strefy Płatnego Parkowania przy ul. Warszawskiej 1/8 w Mławie, tel. (23) 654 55 09.
Tu należy uiszczać także opłaty dodatkowe i załatwiać wszelkie reklamacje.


Bilety z parkometru i karty abonamentowe muszą być umieszczone w widocznym miejscu za przednią szybą samochodu.

Dane zarządzającego strefą

Urząd Miasta Mława
ul. Stary Rynek 19
06-500 Mława
tel.: (23) 654 33 82

 

e-mail: info@mlawa.pl

 

www.mlawa.pl