Leszno

Wybierz miasto
© autorzy OpenStreetMap
Najedź na strefę parkingową, aby dowiedzieć się o niej więcej
Legenda:
 • Podstrefa A - czerwona
 • Podstrefa B - żółta

Informacje ogólne

 • Ulice, na których pobierana jest opłata za postój w Strefie Płatnego Parkowania: 

   

  Podstrefa A - czerwona: Al. Jana Pawła II (od Al. Zygmunta Krasińskiego do ul. Batorego Chrobrego);  Al.Zygmunta Krasińskiego (od ul. Karola Marcinkowskiego do Al. Jana Pawła II); Aptekarska; Boczna; Bracka; Bolesława Chrobrego (od Al. Jana Pawła II do ul. Niepodległości); Gołębia; Grodzka; Kościelna; Leszczyńskich; Łaziebna; Mała Kościańska; Mała Kościelna; Karola Marcinkowskiego (od ul. Ofiar Katynia do Al. Zygmunta Krasińskiego);  Gabriela Narutowicza (od ul. Karola Marcinkowskiego do ul. Rynek); Niepodległości (od ul. Bolesława Chrobrego do ul. Ofiar Katynia); Ofiar Katynia; Plac Jana Amosa Komeńskiego; Plac Tadeusza Kościuszki; Plac dr. Jana Metziga; Plac Powstańców; Przemysłowa (od ul. Skarbowej do ul. Słowiańskiej); Rynek; Skarbowa; Słowiańska (od ul. Przemysłowej do ul. Rynek); Szkolna; Średnia; Świętojańska; Świętokrzyska; Tylna; Wałowa; Wąska; Wolności; Waleriana Wróblewskiego (od ul. Rynek do ul. Bolesława Chrobrego); Zakątek; Zielona.

   

  Podstrefa B - żółta: Dworcowa (od ul. Święciechowskiej do placu przed dworcem PKP); Sebastiana  Klonowicza (od ul. Jana Matejki do ul. Nowy Rynek); Królowej Jadwigi; Karola Krupińskiego; Jana Matejki; Gabriela Narutowicza (od ul. Karola Marcinkowskiego do ul. Ignacego Paderewskiego); Niepodległości (od ul. Bolesława Chrobrego do ul. Królowej Jadwigi); Nowy Rynek; Ignacego Paderewskiego; Różana; Słowiańska (od ul. Przemysłowej do ul. Tama Kolejowa); Tama Kolejowa (od ul. Słowiańskiej do ul. Jana Matejki).

Godziny działania strefy

Poniedziałek- piątek: 10:00 - 18:00

Dane kontaktowe

Biuro Strefy Płatnego Parkowania
ul. Poniatowskiego 11
64-100 Leszno
tel/fax: (65) 529-97-40


email: bspp@leszno.pl

Stawki opłat

Wykupienie biletu w parkomacie lub aplikacji CityParkApp:

Podstrefa A - czerwona

- za pierwszą godzinę parkowania: 2,80 zł;
- za drugą godzinę parkowania: 3,30 zł;
- za trzecią godzinę parkowania: 3,90 zł;
- za czwartą i każdą następną godzinę parkowania: 2,80 zł.

 

Podstrefa B - żółta

- za pierwszą godzinę parkowania: 1,20 zł;
- za drugą godzinę parkowania: 1,40 zł;
- za trzecią godzinę parkowania: 1,60 zł;
- za czwartą i każdą następną godzinę parkowania: 1,20 zł.

 

Minimalny opłacony czas parkowania wynosi:  30 minut. 


Karty abonamentowe


Karty abonamentowe dla mieszkańca Strefy wydawane są  na okres nie krótszy niż 3 miesiące kalendarzowe.
- w jednym  wybranym Sektorze od nr 1 do nr 5:  20,00 zł za 1 miesiąc.


Karty abonamentowe dla pozostałych użytkowników Strefy  wydawane są na okres nie krótszy niż 5 dni roboczych po sobie następujących.
- podstrefa cenowa A – czerwona:  10,00 zł za 1 dzień,
- podstrefa cenowa B – żółta:  5,00 zł za 1 dzień.

 

Podstawa prawna: Uchwała Nr XIX/250/2016 Rady Miejskiej Leszna z dnia 10 marca 2016 roku ze zmianami.

Dodatkowe opłaty

- w przypadku przekroczenia opłaconego czasu parkowania (§ 16 ust. 1 Regulaminu): 20,00 zł;


- w przypadku nie wniesienia opłaty za parkowanie pojazdu w SPP i dokonanie wpłaty należności na rachunek bankowy wskazany na  wezwaniu w ciągu 14 dni kalendarzowych liczonych od dnia następnego po dniu wystawienia wezwania (§ 16 ust. 2 Regulaminu): 35,00 zł;


- w przypadku nie wniesienia  opłaty za parkowanie pojazdu w SPP i nie dokonanie wpłaty należności w terminie, o którym mowa w § 16 ust. 2 Regulaminu (§ 16 ust. 3 Regulaminu): 50,00 zł.
 

Dane zarządzającego strefą

Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasika 15
64-100 Leszno


leszno.pl