Chełmno

Wybierz miasto
© autorzy OpenStreetMap
Najedź na strefę parkingową, aby dowiedzieć się o niej więcej
Legenda:
  • Strefa płatnego parkowania

Informacje ogólne

  • City Parking Group S.A. prowadzi obsługę Strefy Płatnego Parkowania (SPP).

     

    Obszar Strefy: Rynek (wschód, zachód, północ, południe), ul. Wodna (od ul. Rycerskiej do ul. 22 Stycznia), ul. Poprzeczna (od ul. Rycerskiej do ul. 22 Stycznia), ul. Powstańców Wlkp. (parking), ul. Dworcowa (od ul. Krótkiej do ul. Powstańców Wlkp.), ul. Rycerska (od Rynku do ul. Wodnej), ul. Rynkowa (od Rynku do ul Dominikańskiej), ul. Gen. Hallera (od Rynku do ul. 22 Stycznia), ul. Toruńska (od Rynku do ul. 22 Stycznia), ul. Szkolna (od Rynku do ul. Franciszkańskiej), ul. Biskupia (od Rynku do ul. Franciszkańskiej), ul. Rybacka (od Rynku do ul. Dominikańskiej).

Godziny działania stref

Godziny działania SPP:


Poniedziałek – piątek:   08:30 – 18:00

 


Parkometry 15 szt.  typu  KZŁ ( w tym 2 szt. z informacją turystyczną )

 


Strefa posiada  350 miejsc postojowych.

Dane kontaktowe

Kierownik SPP Maria Ejankowska, tel: 783 650 192 

Adres biura: 

Ul. Wodna 15

86-200 Chełmno  

tel. (56) 65-13-713

 

e-mail: bsppchelmno@citypg.pl

 

Stawki opłat

Stawki opłat:

Wykupienie biletu z parkometru.

- 1.00 zł - za pół godziny,

- 2.00 zł – za pierwszą godzinę,

- 2.40 zł – za drugą rozpoczętą godzinę,

- 2.80 zł – za trzecią rozpoczętą godzinę,

- 2.00 zł - za czwartą i każdą następną godzinę.

 

Wniesienie opłaty zryczałtowanej ( koperta )  

- na okres 1 miesiąca 200,00 zł.

 

Wykupienie abonamentu ( BSPP )

- abonament normalny na okres 1 miesiąca - 100,00 zł,

- abonament mieszkańca na okres 1 miesiąca -  50,00 zł,

- abonament osoby niepełnosprawnej na okres 1 miesiąca 10,00  zł.

 

Wprowadzona zerowa stawka dla :

- służb miejskich podczas wykonywania czynności służbowych,

- taksówkarzy na wyznaczonych miejscach pomiędzy znakami D-19, D-20 (RYNEK );

- publicznej komunikacji zbiorowej na wyznaczonych przystankach;

- osób posiadających "kartę parkingową osoby niepełnosprawnej" parkujących wyłącznie na miejscach wyznaczonych i oznakowanych dla osób niepełnosprawnych. W przypadku, gdy miejsca są zajęte, dopuszcza się parkowanie w SPP do jednej godziny.

Dodatkowe opłaty

Opłat dodatkowa:

- ustala się opłatę dodatkową za nieuiszczenie opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w SPP w wysokości 40 zł; opłatę dodatkową uiszcza się w BSPP lub przelewem na rachunek w Banku Spółdzielczym w Chełmnie.

 

Opłata dodatkowa podlega anulowaniu:

- po podaniu w BSPP nr. transakcji płatności mobilnych,

- okazaniu ważnego abonamentu, karty parkingowej,

- wystawione w danym dniu może być tylko jedno zawiadomienie.

 

Przekroczenie opłaconego wcześniej czasu podlega uregulowaniu w BSPP, jeżeli:

- kierujący w dniu wystawienia wezwania uiści brakującą opłatę w BSPP, naliczoną za pełne godziny,

- w przypadku wniesienia opłaty w dniu następnym, opłata zostanie naliczona za pełne godziny, od godziny określonej na bilecie postojowym do godzin końcowych pobierania opłat SPP.

Dane zarządzającego strefą

Gmina Miasto Chełmno

ul. Dworcowa 1

86-200 Chełmno 

tel.(56) 677-17-31

e-mail: parkingi@chelmno.pl

 

http://chelmno.pl